Skip to main content

Posts

Hướng dẫn tạo project Hello World trong Angular 2

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 project Angular 2 đơn giản. Các bạn sẽ làm quen với npm, module, cách tạo component bằng dòng lệnh…
Khi mình bắt đầu học Angular 2 thì Angular 4 vừa ra bản chính thức. Các bạn có thể tham khảo phiên bản 4 tại đây: https://angular.io/
Mục đích của bài viết này là hướng dẫn tạo project và viết code thật đơn giản cho các bạn mới bắt đầu làm quen với front-end (ví dụ như mình).
Chuẩn bị Bạn cần cài đặt: NodeJs, TypeScript, và Angular-cli.
Recent posts

Thêm highlight.js vào Blogger

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách hiển thị code lập trình trong Blogger. Mình sẽ sử dụng highlight.js tại website https://highlightjs.org
Đầu tiên bạn đăng nhập vào blogger, vào Theme

Chọn Edit HTML

Hướng dẫn sử dụng Selenium với Intellij IDEA và Eclipse

Trong bài viết này, mình xin hướng dẫn các bạn các tạo project Selenium bằng Intellij IDEA và Eclipse.
Bạn nên chọn cài đặt các công cụ sau để thực hiện auto test
JDK.Firefox (phiên bản hỗ trợ hiện tại là 45). Bạn có thể tìm kiếm trên Google. Thường thì thư viện Selenium sẽ hỗ trợ phiên bản Firefox thấp hơn.Chrome (nếu bạn sử dụng).Intellij IDEA (nếu bạn sử dụng thay vì sử dụng Eclipse).Eclipse (nếu bạn sử dụng thay vì Intellij IDEA).Selenium library.Test NG (dùng để xuất report)Firebug: tìm xpath trong FirefoxLưu ý: Bạn nên cài đặt phần mềm vào thư mục mặc định (thường là C). Việc đổi thư mục đôi khi sẽ làm lỗi trong quá trình biên dịch và chạy phần mềm.
Mình đã thử cài đặt Intellij IDEA vào phân vùng E và nó không nhận ra Java. Cài đặt Firefox vào phân vùng E, và kết quả không chạy được project do không tìm thấy Gecko library.

Hướng dẫn upload file bằng dịch vụ Azure Blob Storage

Azure Blob Storage là gì? Azure Blob Storage là 1 dịch vụ lưu trữ phi cấu trúc dùng để lưu trữ file text, file nhị phân, media, …
Mỗi blob chứa nhiều container, mỗi container có thể chứa 1 hoặc nhiều folder/file.
File lưu trữ được truy cập thông qua HTTP/HTTPS.
Sử dụng Để sử dụng được dịch vụ Azure Blob Storage, bạn cần đăng ký account. Bạn tham khảo thêm ở đây.
Sau khi tạo account xong, bạn sẽ có key để sử dụng dịch vụ

Tạo Project, bạn cần add thêm 2 thư viện thông qua Nuget:
WindowsAzure.StorageConfigurationManager

Gửi các bạn programmer, và dân IT nói chung...

Được trích từ bài viết của bạn sakura196 trên ddth
Vừa rồi trong công ty mình đã xảy ra trường hợp đáng thương tâm.
Một đồng nghiệp của mình đã qua đời trong lúc làm việc vì đột quỵ. Thật khủng khiếp, anh ấy chỉ mới 28 tuổi, và vợ anh ấy đang mang thai. Mặc dù anh ấy có tiền sử bị bệnh tim, nhưng làm việc đến tận 9h đêm trong nhiều ngày liên tiếp rõ ràng là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn đáng tiếc đó.

Hướng dẫn sử dụng GruntJs

GruntJs là gì? GruntJS là một JavaScript Task Runner, dựa trên dòng lệnh, xây dựng công cụ giúp các developer thực hiện các công việc lặp đi lặp lại.
Ngoài GruntJs, bạn có thể tham khảo thêm 1 số thư viện khác: Make, Ant, Gulp, Jake, Rake và MSBuild.
VD:
Khi build 1 website, bạn cần kiểm tra các file javascript, gom lại thành 1 file và nén chúng. GruntJs sẽ thực hiện tự động mỗi khi deploy, thay vì chúng ta phải thực hiện thủ công.

Sử dụng Module trong Autofac

Trong ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, IOC hay DI pattern là một trong những khái niệm quan trọng. Nó chống lại sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các object. Nếu quản lý bằng cách khởi tạo đối tượng thông thường, sẽ khó khăn khi project của bạn ngày càng lớn.


Theo 1 khái niệm trên trang asp.net:
The Dependency Injection pattern is a particular implementation of Inversion of Control. Inversion of Control (IoC) means that objects do not create other objects on which they rely to do their work. Instead, they get the objects that they need from an outside source (for example, an xml configuration file).
Dependency Injection (DI) means that this is done without the object intervention, usually by a framework component that passes constructor parameters and set properties. Có thể hiểu:
Inversion of Control (IoC) có nghĩa rằng các object không phải tự nó tạo ra các objects mà nó phụ thuộc. Thay vào đó, nó sẽ có những objects nó cần nhờ vào một bên thứ ba.