Skip to main content

Posts

DNN: Thêm mới 1 module từ giao diện (Part 2)

Để tạo mới 1 module, đầu tiên bạn cần đăng nhập quyền Admin, sau đó click nút Edit => icon Module phía góc bên trái. Trong popup Module, bạn chọn Module Creator Kéo thả component Module Creator vào vị trí mà bạn cần thêm vào, trường hợp này là header.   Điền thông tin vào Module Creator form. Tham khảo thêm ở: https://www.dnnsoftware.com/docs/developers/creating-modules/use-module-creator.html Bấm Create Module để tạo mới Module Để chỉnh sửa Module, bấm Settings -> Develop Bạn sẽ thấy 1 popup để chỉnh sửa code cho Module Giả sử bạn thêm 1 thẻ h1.  Bấm Update để cập nhật.  Chúc các bạn thành công!
Recent posts

Umbraco 8: Lưu giá trị từ ContentService (Part 2)

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn cách xử lý data sau khi submit form. Các bước cần thực hiện: Tạo Template -> Page  Tạo Model -> Action Xử lý Data Tạo Template - Page Tại trang BackOffice, nhấp Settings -> Templating -> Nhấp phải vào layout, chọn Create. Gõ tên template mà bạn cần tạo. Trong ví dụ này là About Us Sau đó bạn vào Document Types, tạo page About Us Lưu ý: Sau khi bạn gõ tên page About Us, bên phải sẽ xuất hiện tên 'aboutUs', đây là Page Alias. Mở tab Permission, bạn cho phép Child Node Type Quay trở lại Homepage, tạo ContactUs là 1 child node của HomePage. Quay trở lại menu Content, tạo Page Contact Us là 1 trang con của Home Page. Sau khi tạo page xong, bạn sẽ có Page Id. Tạo Model Bạn tạo model gồm các field: UserName, Email, Message như sau: Tạo Controller - Model Để xử lý data, bạn cần có Controller-Model-View Trong folder Models, tạo file ContactModel public class ContactModel { [Required] public string Name { get; set; } [Required]

DNN: Cài đặt DNN (Part 1)

DNN (tên cũ là DotNetNuke) là một hệ thống quản lý nội dung mã nguồn mở viết bằng ngôn ngữ lập trình VB.NET trên nền tảng ASP.NET. Đây là một hệ thống mở, tùy biến dựa trên skin và module. DotNetNuke có thể được sử dụng để tạo các trang web cộng đồng một cách dễ dàng và nhanh chóng. Phiên bản hiện tại là 9.4.1 Homepage: https://www.dnnsoftware.com Cài đặt DNN Download file zip: https://www.dnnsoftware.com/community/download   Bạn giải nén và thêm Full Control Access permission cho folder chứa DNN   Gõ inetmgr để mở IIS. Thêm mới 1 website DNN. Bạn gõ hostname là local.dnndemo.com Mở file hosts với chế độ Administrator, thêm dòng: 127.0.0.1 local.dnndemo.com Mở trình duyệt với địa chỉ local.dnndemo.com, bạn sẽ thấy website với giao diện: Mở SQL Server, tạo mới Database tên DnnDemo. Mở lại website, ở phần Database, bạn nhập thông tin SQL Server và gõ tên Database mới Nhấp Continue để tiếp tục. Sau khi cài đặt thành công, bạn sẽ thấy giao diện Bấm Visit Website để vào trang DNN local C

Tổng hợp tài liệu DotNetNuke (DNN)

Video Installing IIS, Visual Studio 2017 and SQL Server 2016 Express Installing DotNetNuke on Windows 10 Dnn Overview Video Intro to the Persona Bar Setting up your DNN9 Website Site Settings Details How to Upgrade DNN9 How to Create a Page in DNN9 Adding a Module to a Page in DNN9 Installing the DNN9 Extension Templates for Visual Studio 2017 Creating and Packaging a Module in DNN9 C# MVC Module Project Overview   Creating and Packaging a Web-forms Module in DNN 9 C# Web forms module project overview Skin/Theme project creation in Visual Studio 2017 Skin/Theme Project Problems Skin/Theme Project Package and Install Overview Visual Studio Community 2017 Update for Web Application Projects What is a Theme? Tutorials DNN (Formerly DotNetNuke) Tutorial https://www.c-sharpcorner.com/UploadFile/698727/net-nuke-dnn-tutorial-part-1/ ByTutorial 2013

Umbraco 8: Cài đặt và sử dụng (Part 1)

Umbraco là một CMS mã nguồn mở được dùng để xuất bản nội dung. Umbraco được viết bằng C#, và giấy phép MIT. Bạn có thể triển khai Umbraco ở localhost, hosting cá nhân, hoặc thông qua Umbraco Cloud. Trong bài viết này, mình chia ra làm 4 phần: Cài đặt Umbraco trong Visual Studio (hoặc Visual Studio Code) Setup Database Thiết lập IIS Thiết lập Umbraco Cài đặt Umbraco trong Visual Studio Tạo project ASP.NET Empty project Lưu ý là bạn không chọn bất kỳ option nào bên phải. Phiên bản hiện tại Umbraco là 8.12.1. Để cài đặt được phiên bản này, bạn không nên update “Microsoft.CodeCom.Providers.DotNetCompilerPlatform” lên phiên bản 3.6.0. Nếu không, quá trình cài đặt package sẽ bị lỗi và bạn phải downgrade package đó. Trong cửa sổ Nuget package, bạn gõ Umbraco. Chọn UmbracoCms để cài đặt. Sau khi cài đặt thành công, bạn sẽ thấy cửa sổ Welcome Setup a new Database Việc setup database tương đối đơn giản nếu bạn dùng account sa. Trong phần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo và sử dụng account mới

Hướng dẫn Debug trong Amibroker

Khai bút đầu năm 2021, mình hướng dẫn các bạn cách debug trong Amibroker. Debug là 1 trong những kỹ năng quan trọng với lập trình viên, thứ nhất giúp bạn hiểu được từng dòng lệnh trong hàm, thứ hai là giúp bạn hiểu được hàm đó chạy thực tế sẽ ra sao.

Bài toán 5 cái nón

Gia Cát Lượng mới đi du lịch về mua được 5 cái nón, 3 cái nón xanh, 2 cái nón đỏ. GCL đưa cho Triệu Vân, Trương Phi, Quan Vũ mỗi người đội một cái. với quy tắc: Không ai thấy được mình đang đội nón màu gì, nhưng lại thấy nón 2 người khác. Và hỏi xem có ai biết mình đang nói nón màu gì không ? Sau khi đội xong, Quan Vũ nói: -Ta không biết mình đội nón màu gì. Trương Phi nói: -Ta cũng vậy. Vậy Triệu Vân đội nón màu gì ?