Skip to main content

Posts

Recent posts

Ẩn phụ đề video vừa luyện nghe Tiếng Anh

Trong thời gian rảnh rỗi, mình làm 1 file html, và dùng canvas để che đi phụ đề. 1 là luyện nghe tiếng Anh, 2 là rảnh rỗi học tí về HTML5 và CSS Bạn có thể tham khảo đoạn code sau:
<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <title>Title</title> <!-- Required meta tags --> <meta charset="utf-8" /> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" /> <!-- Bootstrap CSS --> <link rel="stylesheet" href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.3.1/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-ggOyR0iXCbMQv3Xipma34MD+dH/1fQ784/j6cY/iJTQUOhcWr7x9JvoRxT2MZw1T" crossorigin="anonymous" /> <style> #soblurme { position: absolute; border: 1px solid white; pointer-events: none; width: 640px; height: 88px; left: 15px; top: 385px; backdrop-filter: blur(…

Hooks và Dependency Injection trong Specflow

Mình là dev bên .NET, thỉnh thoảng thấy cái gì hay hay trên mạng thì mình học ké. Mình thấy Specflow khá thú vị, nhưng mình thắc mắc là có thể sử dụng DI trong Selenium. Và hôm nay, mình vô tình thấy bài hướng dẫn về Hooks trên trang automatetheplanet. Đọc sơ về Hooks, mình nghĩ ngay tới việc sử dụng 1 thư viện khá nổi tiếng là Autofac. Nhưng do có sự khác biệt về web application và automation testing nên mình nghĩ BoDi được tích hợp trong Specflow sẽ thích hợp hơn. Vậy Hooks là gì? Việc sử dụng BoDi có phức tạp không?
Hooks là gì?Hooks (event binding) có thể được sử dụng để thực hiện logic tự động hóa bổ sung trên các sự kiện cụ thể, ví dụ như trước khi thực hiện một scenario. Hooks được sử dụng global nhưng có thể bị hạn chế chỉ chạy cho các feature hoặc scenario với một tag cụ thể. Thứ tự thực hiện của hooks cho cùng một sự kiện là không xác định.
Các sự kiện trong Hooks:
BeforeTestRunBeforeFeatureBeforeScenarioBeforeScenarioBlockBeforeStepAfterStepAfterScenarioBlockAfterScenarioAfter…

Hướng dẫn sử dụng Pivot Table

Giới thiệu Pivot Table là một trong công cụ thống kê dữ liệu mạnh mẽ trọng Excel, đặc biệt hiệu quả khi bạn cần thống kê nhanh để báo cáo trên các khối dữ liệu lớn. PivotTable cho phép bạn phân tích theo một hay nhiều yêu cầu cụ thể nào đó như trích xuất dữ liệu, tạo báo cáo, thống kê… Để hiểu đơn giản, bạn hình dung bạn có timesheet từ rất nhiều user, bạn cần tổng hợp để tính Invoice report, lúc này bạn sẽ nghĩ tới Pivot Table thay vì thao tác trên data chính thức.
Để hiểu rõ hơn về Pivot Table, bạn tìm hiểu thông qua các ví dụ sau. Chuẩn bị dataTrong bài này, mình xài 2 table dữ liệu: https://www.contextures.com/xlSampleData01.html https://www.contextures.com/xlSampleData01.html#data Cách thêm Pivot TableDưới đây là các bước để thêm 1 pivot table: Click vào 1 ô bất kỳ trong bảng dữ liệu (dataset) hoặc bạn chọn dataset cần xử lý Click Insert –> Tables –> Pivot Table Bên dưới Chọn dữ liệu bạn muốn phân tích, chọn Chọn một bảng và nơi chứa Pivot table
Click Ok để tạo Pivot Table
Các thuật ng…

Đếm số ngày lễ trong một khoảng thời gian

Thực ra có rất nhiều bài nêu ra cách tính số ngày lễ. Nhưng mục đích mình viết bài này là để note lại những gì mà bữa trước mình vừa tìm hiểu và hướng dẫn cho bạn mình. Sử dụng hàm COUNTIFS =COUNTIFS (criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2]…)criteria1 – đặt điều kiện cho dạng số, ô tham chiếu, chuỗi văn bản, một mảng hoặc một hàm Excel khác, bắt buộc. Tiêu chí này xác định những ô tính nào sẽ được đếm và có thể biểu diễn là 10, “<=32”, A6, “sweets”.

[criteria_range2, criteria2]… – đây là các điều kiện bổ sung, tùy chọn.  Bạn có thể nhập tới 127 cặp điều kiện trong công thức. Lưu ý:
Với các ngày tháng cụ thể, bạn có thể nhập trực tiếp như sau: =COUNTIFS(C2:C9,”=12/12/2012″,C2:C9,”<=17/7/2016″) Với ngày tháng được lấy giá trị từ công thức hay từ 1 ô nào đó, bạn sẽ nhập như sau: =COUNTIFS(C2:C9,"<"&TODAY(),D2:D9,”>”&TODAY())
Giả sử bạn có bảng Excel như sau:
Bạn sẽ có công thức như sau: =COUNTIFS($A$2:$A$4,">="&C2,$A$2:$A$4,"&l…

Ẩn FeaturePost trong Blogger khi chọn template Notable Light

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn ẩn FeaturePost khi xem ở một bài viết cụ thể. Thật ra mình thấy lỗi này hơi lạ, chỉ xảy ra ở blog Nhatkyhoctap của mình thôi. Các blog khác của mình thì không bị khi xài template Notable Light.
Nguyên nhân Do thiếu điều kiện IF.
Khắc phục Bạn chỉ cần thêm điều kiện: cond='data:view.isHomepage'để ẩn feature post đi.

Excel: Tính số ngày chủ nhật trong khoảng thời gian

Hôm nay có 1 người bạn hỏi mình cách tính số ngày chủ nhật trong 1 khoảng thời gian. Mình suy nghĩ rất nhiều cách, cuối cùng mình tìm ra 1 cách vô cùng đơn giản.
Sử dụng Weekday Hàm WEEKDAY cho ta kết quả các thứ trong tuần tương ứng với một ngày. Theo mặc định, thứ được trả về là một số nguyên.