About blog

Chào mừng bạn đã đến với trang Nhật ký học tập
Nickname của mình là Án Bình Trọng. Thích âm nhạc nhưng là nhạc hòa tấu, thích toán mà thuộc dân dốt và đam mê lập trình.
Mình muốn học hỏi và chia sẽ nhiều kỹ thuật lập trình lẫn kinh nghiệm hay mà mình biết được cho tất cả mọi người
Mình mong muốn nhận được nhiều lời góp ý lẫn đóng đóng góp của các bạn.