Skip to main content

Upload File dung lượng lớn

Thường thì ASP.NET chỉ cho phép dung lượng file upload là 4 MB (4096 KB) và cấu hình được lưu trong Machine.config. Bạn có thể thay đổi trực tiếp file Machine.config hay bạn chỉ cần thay đổi web.config nếu bạn muốn.
<httpRuntime
     executionTimeout="90" 
     maxRequestLength="4096" 
     useFullyQualifiedRedirectUrl="false" 
     minFreeThreads="8" 
     minLocalRequestFreeThreads="4" 
     appRequestQueueLimit="100" 
     enableVersionHeader="true"
/>
Chú ý thuộc tính maxRequestLength trong thẻ <httpRuntime> (đó là dung lượng tối đa 1 tập tin được upload lên). Bạn có thể chọn giá trị tùy thích (Ví dụ: 8192 là 8 Mb, 16384 là 16 Mb, 65536 là 64 Mb, và ...)
Chúc bạn thành công.

Comments

 1. executionTimeout tính bằng giây, nên cho số lớn 1 chút để dễ dàng upload hơn, ví dụ: 1508(s)

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Lập trình đa luồng với Task

Bài viết được đăng trên Jou Lập trình
Trong phiên bản .NET framework 4.0, Microsoft đã bổ sung nhiều thư viện hỗ trợ việc xử lý đa luồng (multi-threading), nhằm đơn giản hóa việc lập trình lẫn hiệu suất của chương trình. Trong bài viết này, tôi xin hướng dẫn các bạn sử dụng lớp System.Threading.Task.

Tìm hiểu về IdentityServer 4

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với thư viện Identity Server 4, và tích hợp các service In-Memory của Identity Server 4 vào Project Web API trong .NET Core.

[ASP.NET MVC] Authentication và Authorize

Một trong những vấn đề bảo mật cơ bản nhất là đảm bảo những người dùng hợp lệ truy cập vào hệ thống. ASP.NET đưa ra 2 khái niệm: Authentication và Authorize
Authentication xác nhận bạn là ai. Ví dụ: Bạn có thể đăng nhập vào hệ thống bằng username và password hoặc bằng ssh.
Authorization xác nhận những gì bạn có thể làm. Ví dụ: Bạn được phép truy cập vào website, đăng thông tin lên diễn đàn nhưng bạn không được phép truy cập vào trang mod và admin.