Skip to main content

Sử dụng Themes trong WPF

Bạn đang sử dụng WPF và muốn ứng dụng của mình viết ra thật bóng bẩy và đẹp. Nhưng việc thiết kế giao diện WPF sao cho thật đẹp thì rất khó. Cách đơn giản nhất là sử dụng Theme có sẵn ở trên mạng :D

Đầu tiên bạn vào trang Codeplex để download Themes về.

WPFThemesV2.jpg

Áp dụng Theme cho toàn bộ chương trình

Bạn copy Theme vào 1 thư mục nào đó trong chương trình. Sau đó mở file App.xaml, bạn thêm vào ResourceDictionary đường dẫn tới theme cần áp dụng
  <Application.Resources>
    <ResourceDictionary>
      <ResourceDictionary.MergedDictionaries>
        <ResourceDictionary Source="Themes/WhistlerBlue.xaml"/>        
      </ResourceDictionary.MergedDictionaries>
    </ResourceDictionary>
  </Application.Resources>

Giờ bạn thử kéo 1 button và xem nó thay đổi thế nào.

Chỉnh sửa Theme đã có

Đôi lúc có 1 số chỗ, việc thiết kế sẵn đôi khi không phù hợp với chương trình của bạn. Ví dụ như trong Theme WhistlerBlue, phần định nghĩa style cho button, đã bị ẩn đi phần content nếu là text (Dòng 454)
<TextBlock Panel.ZIndex="1"
 x:Name="DisabledOverlay"
 Text="{TemplateBinding Content}"
 Foreground="#FF969696"
 HorizontalAlignment="{TemplateBinding HorizontalContentAlignment}"
 VerticalAlignment="{TemplateBinding VerticalContentAlignment}"
 Margin="{TemplateBinding Padding}"
 Visibility="Collapsed"/>
Cách đơn giản nhất là sửa trực tiếp vào file Theme nhưng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ trong chương trình. Cách tốt nhất là bạn kế thừa và viết nó trong Window.Resource
<Style x:Key="template2" BasedOn="{StaticResource _buttonStyleBase}" TargetType="{x:Type Button}">
 <Setter Property="Template">
 <Setter.Value>
  <ControlTemplate TargetType="Button">
  <Grid>
   <Rectangle Fill="{TemplateBinding Property=Background}"></Rectangle>
   <ContentPresenter HorizontalAlignment="Center"
   VerticalAlignment="Center"/>
  </Grid>
  </ControlTemplate>
 </Setter.Value>
 </Setter>
</Style>
Trường hợp bạn muốn áp dụng kiểu button đó cho cửa sổ window hiện hành, bạn thêm dòng(Chú ý template2 chính là tên kiểu mà bạn muốn áp dụng)
<Style TargetType="{x:Type Button}" BasedOn="{StaticResource template2}" />
Bạn có thể download ví dụ ở đây
Chúc bạn thành công

Comments

 1. Mình cũng đang sử dụng 1 trong những themes này cho sản phẩm của mình (tất nhiên là có qua chỉnh sửa cho phù hợp) và mình thấy nên tách style và temp của các control ra một file xaml riêng (vd như textbox.xaml, combobox.xaml,...). Như vậy thì việc chỉnh sửa giao diện của 1 control sẽ đơn giản và dễ dàng hơn là gộp tất cả style của các control trong 1 file xaml như trong file demo ở trên

  ReplyDelete
 2. Lúc mình làm ví dụ trên, mình chỉ mới học về wpf.
  Cám ơn bạn đã chia sẽ.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Lập trình đa luồng với Task

Bài viết được đăng trên Jou Lập trình
Trong phiên bản .NET framework 4.0, Microsoft đã bổ sung nhiều thư viện hỗ trợ việc xử lý đa luồng (multi-threading), nhằm đơn giản hóa việc lập trình lẫn hiệu suất của chương trình. Trong bài viết này, tôi xin hướng dẫn các bạn sử dụng lớp System.Threading.Task.

Tìm hiểu về IdentityServer 4

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với thư viện Identity Server 4, và tích hợp các service In-Memory của Identity Server 4 vào Project Web API trong .NET Core.

[ASP.NET MVC] Authentication và Authorize

Một trong những vấn đề bảo mật cơ bản nhất là đảm bảo những người dùng hợp lệ truy cập vào hệ thống. ASP.NET đưa ra 2 khái niệm: Authentication và Authorize
Authentication xác nhận bạn là ai. Ví dụ: Bạn có thể đăng nhập vào hệ thống bằng username và password hoặc bằng ssh.
Authorization xác nhận những gì bạn có thể làm. Ví dụ: Bạn được phép truy cập vào website, đăng thông tin lên diễn đàn nhưng bạn không được phép truy cập vào trang mod và admin.