Skip to main content

Bower - Trình quản lý package phía client

http://bower.io/img/bower-logo.png Bower là trình quản lý package dành cho front-end developer. Nó rất hữu ích trong việc quản lý sự phụ thuộc giữa các thư viện và luôn đảm bảo dễ dàng việc cập nhật cho các thư viện.

Các bước cài đặt Bower

  • Cài đặt Git: http://git-scm.com/
    Lưu ý: Bạn nên chọn option: Run Git from the Windows Command Prompt để có thể sử dụng Bower từ command line. Nếu bạn không chọn, bạn phải mở Git Bash để gõ lệnh bower
  • Cài đặt NodeJs: http://nodejs.org/
  • Cài đặt Bower: http://bower.io/
    Bạn mở cmd lên, gõ lệnh: npm install -g bower

Sử dụng Bower

Mở thư mục gốc chứa project (ví dụ thư mục rỗng HelloWorld). Giữ phím shift + nhấn chuột phải, chọn Open command window here

Tìm kiếm các package

Cú pháp:
bower search [<name>]
Hoặc bạn có thể tìm kiếm online tại địa chỉ: http://bower.io/search/

Cài đặt Package

bower install [<name>]
Ví dụ:
bower install jquery
bower install backbone
Để cài đặt phiên bản tùy chọn cho package, thêm hash + version sau package name
Ví dụ:
bower install ember#1.4.0

Quản lý package bằng file bower.json

Nếu bạn sử dụng SVN hay GIT, bạn sẽ thấy người ta hạn chế đưa các packages lên mạng mà chỉ đưa file cấu hình dạng xml hay json. Nó sẽ cho phép bạn cài đặt, cập nhật nhiều package chỉ với  1 câu lệnh duy nhất
Cài đặt: bower install
Cập nhật: bower update
Tạo/Cập nhật file package bower.json
bower install [<name>] –save
Liệt kê các package:
bower list
Gỡ bỏ package:
bower uninstall <package>

Kết luận

Bower là trình quản lý package khá tốt dành cho front-end developer. Nếu bạn không sử dụng nuget trong Visual Studio mà dùng notepad++ hay sublime thì hãy dùng Bower như là 1 sự lựa chọn sáng giá khác.

Comments

Popular posts from this blog

Lập trình đa luồng với Task

Bài viết được đăng trên Jou Lập trình
Trong phiên bản .NET framework 4.0, Microsoft đã bổ sung nhiều thư viện hỗ trợ việc xử lý đa luồng (multi-threading), nhằm đơn giản hóa việc lập trình lẫn hiệu suất của chương trình. Trong bài viết này, tôi xin hướng dẫn các bạn sử dụng lớp System.Threading.Task.

Tìm hiểu về IdentityServer 4

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với thư viện Identity Server 4, và tích hợp các service In-Memory của Identity Server 4 vào Project Web API trong .NET Core.

[ASP.NET MVC] Authentication và Authorize

Một trong những vấn đề bảo mật cơ bản nhất là đảm bảo những người dùng hợp lệ truy cập vào hệ thống. ASP.NET đưa ra 2 khái niệm: Authentication và Authorize
Authentication xác nhận bạn là ai. Ví dụ: Bạn có thể đăng nhập vào hệ thống bằng username và password hoặc bằng ssh.
Authorization xác nhận những gì bạn có thể làm. Ví dụ: Bạn được phép truy cập vào website, đăng thông tin lên diễn đàn nhưng bạn không được phép truy cập vào trang mod và admin.