Giải một bài toán trên máy tính như thế nào

Download:
  1. Tập 1: http://www.mediafire.com/file/dmmzyrkmn0z/giaitoantrenmaytinh1a.rar
  2. Tập 2:  http://www.mediafire.com/file/0zmkrnjrzjj/giaitoantrenmaytinh2a.rar
  3. Tập 3: http://www.mediafire.com/file/ltxm2m0mimm/giaitoantrenmaytinh3001a.rar