A và B gặp nhau vào thứ mấy

Câu đố:

Giả dụ A chỉ nói dối vào Thứ hai, thứ ba và thứ tư nhưng nói sự thật vào tất cả những ngày còn lại. B nói dối vào thứ năm, thứ sáu, và thứ bảy nhưng nói thật vào những ngày còn lại. Một ngày A tuyên bố: "Hôm qua tôi đã nói dối" sau đó B nói với A: "Tôi cũng vậy". Vậy ngày nào trong tuần, A và B đã có cuộc nói chuyện này.


Đáp án:

Câu nói của A hợp lý thì A chỉ có thể nói câu đó vào thứ hai hoặc thứ năm. Còn B thì chỉ có thể nói vào thứ năm hoặc chủ nhật.
Như vậy chỉ có thứ năm là cả cùng nói được tương tự như nhau.

No comments:

Post a Comment