Học về CSS Flexbox với game Flexbox Froggy

Nếu bạn muốn học về Flexbox, bạn chắc chắn sẽ không bỏ qua trang https://flexboxfroggy.com/
Đây là trang webgame. Trong game sẽ gồm có 2 loại nhân vật chính: frogs (ếch) và lily pads (lá súng). Nhiệm vụ của bạn là đưa những chú ếch đặt vào những lá súng. Dễ phải không? Có tất cả 24 màn chơi. Hi vọng là các bạn sẽ thích game này

No comments:

Post a Comment